Weten wat jouw hond denkt? Boek een communicatieconsult bij Biqqelz Hondentolk in Coevorden


Intakeformulier Communicatieconsult

Met dit formulier kunt u uw hond aanmelden voor een Communicatieconsult bij Biqqelz Hondentolk.

Een Communicatieconsult is - zeker in spoedeisende gevallen - géén vervanging van een consult bij een dierenarts of gedragsdeskundige. Wel kunnen de uitkomsten van een Communicatieconsult een toegevoegde waarde bieden voor een dierenarts of gedragsdeskundige.

Biqqelz Hondentolk is op geen enkele wijze verantwoordelijk danwel aansprakelijk voor de uitkomsten van een Communicatieconsult en/of voor hetgeen de eigenaar doet met de uitkomsten van een Communicatieconsult.

Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Biqqelz Hondentolk is het niet toegestaan om (delen van) het verslag dat u na afloop van het Communicatieconsult ontvangt op enigerlei wijze openbaar te maken. Wanneer u informatie uit het verslag wilt delen met anderen dient u zich te beperken tot het delen van conclusies die u trekt op basis van de inhoud van het verslag.

Neemt u in geval van spoed s.v.p. éérst telefonisch contact op via 06-81299539 voordat u dit intakeformulier invultGegevens van de eigenaar


Gegevens van de hond voor wie u het communicatieconsult aanvraagt


Upload twee duidelijke foto's van uw hond. Let er daarbij op dat er geen mensen of andere dieren op deze foto's mogen staan!

Onderstaand kunt u maximaal drie vragen stellen waarop u graag tijdens het Communicatieconsult een antwoord zou willen krijgen.

LET OP: Elke hond heeft een eigen karakter en een eigen wil. De door u opgegeven vragen leg ik aan uw hond vóór, maar ik kan u niet garanderen dat uw hond hierop gericht antwoord geeft, danwel dat uw hond voortaan het gedrag zal vertonen dat u van hem of haar vraagt.U bent nu klaar met het invullen van het intakeformulier. Doe de beveiligings-check en klik daarna op de knop 'Verzenden' om het formulier definitief te verzenden.


Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com